Főoldal » Felhasználási feltételek

Érvényes 2011. 03. 07-től

Felhasználási Feltételek

 

I. Szerződő felek, általános tudnivalók

A http://aprohirdetes.biz honlap (továbbiakban Honlap) magántulajdonban lévő apróhirdetési weboldal.
Szolgáltató: a Honlap tulajdonosa, valamint az általa írásban megbízott, a jelen Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot és a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (a továbbiakban Szolgáltató).

A Honlapot a Szolgáltató a Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 2360 Gyál, Erdősor utca 3.; tel: +36(1)348-5000; e-mail: info(kukac)viacomkft.hu; web: www.viacomkft.hu) szerverén és tárhelyén tárolja.

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy.

Felhasználó a Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, avagy a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról illetve hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi Felhasználási Feltételeket, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó Adatvdelmi Nyilatkozatot maradéktalanul megértette, mindennemű befolyástól mentesen elfogadja és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Szolgáltató arra törekszik, hogy szolgáltatásait Felhasználó számára biztosítsa, és azt a körülményekhez képest a lehető legmagasabb színvonalon tartsa.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos törvények értelmében kész teljes mértékig együttműködni a hatóságokkal, bármely, a szolgáltatást érintő jogsértés felderítése, és az azt elkövető felelősségre vonása tekintetében

A Honlap hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával kizárólag magyar nyelven történhet.

 

II. Szolgáltatás

A Szolgáltató alapvetően hirdetési felületet nyújt Felhasználó számára, ahol más felhasználók által feltöltött hirdetések között kereshet, valamint Felhasználó (regisztrációt követően) feladhatja (feltöltheti) a saját hirdetéseit, azokat kezelheti, kiemelheti, és ajánljhatja más személyeknek.
A jelen pontban meghatározott alkalmazások működéséért, a Felhasználó gépén, rendszerében okozott károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

III. Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevétele háromszintű.
Bármely Felhasználó olvashat, kereshet a Honlapon, regisztráció nélkül.
Bármely Felhasználó regisztrálhat a Honlapon. Felhasználó a regisztrációval jogosulttá válik saját hirdetések feladására (feltöltésére), azok kezelésére, fizetség fejében történő kiemelésére, valamint a különböző hirdetések és a Honlap ajánlására más (számára ismerős) személyek részére.
Bármely Felhasználó, akivel Szolgáltató külön szerződést köt avagy megállapodik nagyobb mennyiségű hirdetések feladásáról (pl. készletimportálás segítségével történő hirdetés), jogosulttá válik a külön szerződésben/megállapodásban meghatározott módon és feltételekkel a Honlapon hirdetéseket feladni, kiemelni. Ezen szerződés összhangban van a Honlap mindenkori Felhasználási feltételeivel és Adatvédelmi nyilatkozatával. Felhasználó külön szerződés megléte esetén is köteles betartani jelen Felhasználási feltételeket ill. Adatvédelmi nyilatkozatot. Kérdéses esetben a két fél között létrejött szerződés/megállapodás az irányadó.
A jogosultsági szintekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

 

IV. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

A Honlap látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató jogosult Felhasználóval szemben szolgáltatásait bármilyen okból, előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül, részlegesen vagy egészében szüneteltetni, megszüntetni, avagy Felhasználó regisztrációját törölni. (Kivételt képeznek ez alól a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződésben/megállapodásban foglalt esetek.)
A Szolgáltató jogosult a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre vagy véglegesen, indokolás és külön előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket, vagy az ahhoz szorosan kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat nem tartják be.

 

V. Tartalomszolgáltatás

A http://aprohirdetes.biz Honlap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a struktúráját, működését biztosító adatbázisát, grafikai elemeit, tartalmát stb. – szerzői jogvédelem alatt áll, ezekkel kapcsolatban Szolgáltató minden jogot magának tart fenn.
A természetes személy látogató a nyilvánosságra hozott szöveges és képi elemekről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. A szerzői jog által védett művek – a Honlap rendeltetésszerű használatán kívüli – felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Tilos a Honlap tartalmának és bármely elemének adatbázisba történő mentése, nyomtatása, fénymásolása vagy annak továbbítása harmadik fél számára kereskedelmi céllal.
Az engedély nélküli vagy nem rendeletésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a hirdetésekben nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Szolgáltató a Honlapon elhelyezett tartalmat jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, időszakosan vagy véglegesen módosítani, illetve eltávolítani.

 

VI. A felhasználói tartalom

Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató Honlapján közzétesz, illetve amit a Honlapon elérhetővé tesz, különösen ideértve a feladott (feltöltött) hirdetéseket, azok tartalmát, és a hozzá csatolt képeket. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jog általi művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.
A Honlap tartalmának a jelen Felhasználási Feltételekben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítetteken kívül a Felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.
Szolgáltató kizárólag a Honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. Felhasználó a hirdetés közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a Honlap ingyenes használatának lehetősége, vagy a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződésben/megállapodásban foglalt ellenérték. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

 

VII. A felhasználói tartalom eltávolítása

A Szolgáltató a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát tiszteletben tartja, és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom - Szolgáltató lehetőségeihez képest - megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és a jó ízlés szabályainak.
Szolgáltató jogosult bármilyen előzetes vagy utólagos értesítés nélkül eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, megtévesztőek, illetve a Honlap rendeltetésszerű használatát gátolják, vagy ha a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a Honlap használata során kialakult etikai normáknak.
A tartalom eltávolítását (és adott esetben a regisztráció törlését) alapozzák meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

 • A Honlap technikai rombolása;
 • A Honlap Felhasználási feltételeibe (különösen ideértve a Hirdetési szabályok részben foglaltakat) vagy Adatvédelmi nyilatkozatába ütköző tartalmú hirdetések;
 • Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;
 • Jogellenes tartalom közzététele;
 • Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;
 • Más felhasználók zaklatása;
 • Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele;
 • Egy személy/cég többszöri regisztrációja;
 • Nyilvánvalóan azonos tartalmú hirdetések többszöri (spam jellegű) feladása, avagy rövid időn belül történő törlése és újra feladása.
   

VIII. Hirdetési szabályok

 1. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Honlapra feltöltött anyagok, képek, beágyazott (embeddelt) videók, információk tartalmáért a hirdetés feladója teljes körű felelősséggel tartozik.
 2. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az illegális, törvénybe ütköző hirdetés feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.
 3. Felhasználónak lehetősége van az általa esetlegesen (például de nem kizárólag: tartalom, helyesírás és egyéb szempontból) kifogásolt hirdetést a Szolgáltató részére jelenteni. Ezen jelentés során a jelentést beküldő Felhasználóval kapcsolatosan semmilyen adat nem jelenik meg az adott felületen. Ugyanakkor Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltatónak nem kötelessége az adott jelentés kivizsgálása, és tudomásul veszi, hogy az általa küldött jelentés nem feltétlenül vonja maga után a kérdéses hirdetés megváltoztatását, törlését.
 4. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére üzemeltetési célú értesítéseket (E-mail) küldhet a Felhasználó E-mail címére. Ezen üzenetek a Felhasználó által feltöltött hirdetés(ek) aktuális adatairól, állapotáról, illetve más, a Honlap és társoldalai működésével kapcsolatos tudnivalókról, új funkciókról ad információkat.
 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni semmilyen (például, de nem kizárólagosan: törvényi, hitelességi, stb.) szempontból a felhasználók által feltöltött tartalmakat, képeket, beágyazott (embeddelt) videókat, apróhirdetéseket. Azokért a hirdetés feltöltőjét terheli mindennemű felelősség.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • bármilyen jogszabályba, törvénybe ütközik;
 • szerzői jogot, kegyeleti jogot, személyes adatok védelméhez való jogot, személyhez fűződő jogokat, valamint hazai és nemzetközi védjegy oltalmakat sért;
 • vulgáris, alpári, obszcén nyelvezetű, vagy közízlést sértő;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító/veszélyeztető magatartásra ösztönöz;
 • önkényuralmi jelképet tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • nemzeti-, faji-, vallási-, vagy egyéb megkülönböztetést tartalmaz;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép;
 • erotikus segédeszközöket tartalmazó hirdetés, illetve bármiféle pornográf tartalom (kivételt képeznek ez alól a Honlap "Erotika" témájában megjelenített hirdetések);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt az adott termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • olyan hiperhivatkozás, amely átirányítást alkalmaz akár linkrövidítés, akár más célból (például, de nem kizárólagosan: goo.gl, u4.hu, gyar.eu, tinyurl.hu, stb.);
 • olyan anyagok, áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • fegyvert, lőszert, robbanóanyagot és közbiztonságra veszélyes eszközt hirdet/reklámoz;
 • kábítószert, gyógyszerkészítményt vagy tudatmódosító szert hirdet/reklámoz;
 • alkoholt vagy dohányárut reklámoz;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • burkolt, vagy tudatosan nem észlelhető, avagy megtévesztő reklámnak minősül;
 • nem az adott rovatnak megfelelő;
 • káros kódot (például de nem kizárólag: vírus, trójai, féreg, stb.) tartalmaz;
 • technikai problémát okoz a szerveren, vagy a Honlap szolgáltatásainak valamelyikében;


Szolgáltatónak jogában áll, ugyanakkor nem tartozik felelősségi körébe, hogy az alábbi esetekben a hirdetést előzetes vagy utólagos értesítés nélkül - a személyes adatok kivételével - módosítsa, korrigálja, illetve hogy az egész hirdetést törölje (moderálást hajtson végre):

 • a jelen Felhasználási Feltételnek - azon belül is különösképp a Hirdetési szabályoknak - valamint a Felhasználási Feltételhez szorosan kötődő Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak nem megfelelő hirdetés;
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
 • duplikált hirdetések, spam hirdetések, azonos tartalommal többször feladott hirdetések;
 • bármilyen hirdetés, mely problémát okoz a szerveren, vagy a Honlap szolgáltatásainak valamelyikében, avagy nem megfelelő formátumú;
 • hiányos tartalmú, avagy értelmetlen hirdetés (pl. Internetes keresők számára írt kulcsszavak értelmetlen felsorolása);
 • a magyar helyesírás szabályainak nem megfelelő tartalmú hirdetés;


Hirdetésfeladással kapcsolatos tudnivalók:

 • A Honlapra csak regisztrált felhasználó helyezhet ki (tölthet fel) hirdetést.
 • Minden Felhasználó csak egy regisztrációval rendelkezhet - tilos a Honlap felületén a több e-mail címmel való regisztráció.
 • A Honlapra regisztrációnként összesen 10 ingyenes hirdetést (ezen belül témánként 2 hirdetést) áll módjában kihelyeznie a felhasználóknak. (Kivételt képez ez alól a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződésben/megállapodásban meghatározott hirdetésmennyiség.) Felhasználó a hirdetését bármikor törölheti a "Hirdetéseim" menüben kilistázott hirdetések jobb felső sarkában található törlés gombra kattintva.
 • Amennyiben a Felhasználó tíznél több hirdetést szeretne feltölteni, akkor arra a Médiaajánlat részben foglaltak alapján van lehetősége.
 • Feltöltött hirdetésenként összesen 8 darab csatolt kép helyezhető el. Ezen képek javasolt fájlmérete képenként 40 kB. Fájlformátumként kizárólag JPG típusú fájlok engedélyezettek.
 • A Honlapon lehetőség van különböző videómegosztó portálokon lévő videófájlok beágyazására (embeddelésére).
 • A Honlapon feladott hirdetések címében, leírásában, továbbá a feltöltött képeken nem szerepelhet semmilyen elérhetőség (például, de nem kizárólagosan: telefonszám, e-mail cím, weboldal cím, stb.). Ezen adatokat csak az erre a célra külön kijelölt mezőkben lehet szerepeltetni. Kivételt képez ezen szabály alól a postai levelezési cím.
 • A Honlapon lehetőség van a feltöltött hirdetések különféle kiemelésére is (például, de nem kizárólagosan: főoldalra helyezés, kiemelés háttérrel, stb.). Ezen kiemelések lehetőségeiről és feltételeiről a hirdetés feladása után megjelenő ablakban találhat bőveb információt a Felhasználó. (A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződés esetén ettől eltérő megoldás is lehetséges.)
 • A reklámfelületeken (bannerhelyeken) elhelyezett hirdetésekkel, azok tartalmával kapcsolatban is a Felhasználási Feltételekben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok előírásai az irányadóak.
 • Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az áltata feltöltött apróhirdetés tartalma ellenkezik a Felhasználási Feltételekben illetőleg az Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtakkal, akkor azt a hirdetést a Szolgáltató előzetes vagy utólagos értesítés nélkül eltávolíthatja, törölheti, még abban az esetben is, ha Felhasználó az adott hirdetés kiemelési árát már kifizette, avagy a külön szerződésben/megállapodásban rögzített (esetleges) díjat megfizette. Emellett Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Felhasználási Feltétel vagy az Adatvédelmi Nyilatkozat, esetleg a hatályos jogszabályok megszegése miatt történt a kérdéses hirdetés eltávolítása, abban az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni Felhasználónak a hirdetés költségét, továbbá Felhasználó ilyen esetben nem jogosult semmiféle kártérítésre.

 

IX. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

 1. A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő, illetve a Felhasználó által közzétett tartalmat és a Honlapról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató honlapjának jogszerűségét, így azokért felelősség nem terheli, kártérítésre nem kötelezhető.
 2. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.
 3. Felhasználó a Honlapot saját felelősségére használja. A használatból eredő bármilyen (például, de nem kizárólagosan: anyagi, erkölcsi, szellemi, stb.) kárért, melyet Felhasználó vagy harmadik személy szenved el, Szolgáltató nem felelős, azokért kártérítéssel nem tartozik.
 4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a Felhasználó hoz létre. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért.
 5. A hatályos magyar jogszabályok értelmében Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (hirdetést, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, képet), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Felhasználási Feltételekbe avagy az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az adat bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. Szolgáltató jogosult kizárni azt a Felhasználót, aki jogellenes vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi nyilatkozatba ütköző magatartást tanúsít.
 6. Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a Felhasználó, sem harmadik személy felé.
 7. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap - akár előzetes értesítés nélküli - átalakítása, fejlesztése, szolgáltatások módosítása, műszaki meghibásodása, az arról történő illegális, illetőleg a jelen Felhasználási Feltételekbe vagy Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköző tartalom eltávolítása során keletkező károkért, és azokért kártérítésre nem kötelezhető.
 8. Szolgáltató kizár minden felelősséget a részben vagy egészében rajta kívül álló ok(ok)ból (például, de nem kizárólagosan: áramkiamaradás, eszköz-meghibásodás, bűncselekmény következménye, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkező kárért, azért kártérítésre nem kötelezhető.
 9. A Honlap harmadik személy(ek) által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket (hivatkozásokat) is tartalmaz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési jogkörrel ezen weboldalak felett, így azok tartalmáért (beleértve, de nem kizárólagosan: jogszerűség, hitelesség, stb.) Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy ezen harmadik fél által üzemeltetett weboldal törvénysértő vagy más káros tartalommal bír, abban az esetben a Honlap-ról a kérdéses linket eltávolítja.
 10. Felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered.
 11. Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt. Az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető.
 12. Amennyiben Felhasználó és Szolgáltató között külön szerződés jött létre, úgy - amennyiben az ütközik a IX. pont 1-11. alpontjai valamelyikével - úgy a két fél között létrejött szerződésben foglaltak az irányadóak.
 13. Szolgáltató a szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbálja békés úton rendezni. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet az iroda(kukac)aprohirdetes.biz címre.

 

X. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz:

 1. hogy a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat bármely részének Felhasználó általi megszegése, megsértése esetén Felhasználó köteles a Szolgáltató ebből eredő összes kárát megtéríteni;
 2. hogy a Honlap üzemeltetése a Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerverén (szerverein) és tárhelyén (tárhelyein) történik, és hogy az ebből fakadó bármilyen kárért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető;
 3. hogy a Honlap egyes részeiről, vagy teljes tartalmáról (beleértve a Felhasználók által megadott, adatbázisban tárolt adatokat is) bizonyos időközönként biztonsági másolat készülhet;
 4. hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételével járó valamennyi kockázatot és felelősséget (beleértve, de nem kizárólagosan: más felhasználók által feltöltött káros kódok, vírusok, trójaiak, sértő, erkölcstelen, vagy jogszabályba ütköző tartalmak, hamis vagy félrevezető információk, stb.) a Felhasználó viseli, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető;
 5. hogy a Honlapra a felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket, beágyazott (embeddelt) videókat a Szolgáltató teljeskörűen nem ellenőrzi, így ezekkel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető;
 6. hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások részleges vagy egészében történő szüneteltetéséért, megszüntetéséért, avagy a Felhasználó regisztrációjának törléséért a Szolgáltató semmilyen (például de nem kizárólagosan: anyagi, erkölcsi, stb.) felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető
 7. hogy Szolgáltatónak jogában áll biztonsági és adminisztrációs célból, illetőleg a hatékonyabb működés és a saját, illetve a felhasználói/partnerei érdekében a Felhasználók adataiba betekinteni, adott esetben utánajárni a felhasználó IP-címének, és hogy bizonyos e-mail címeket, url címeket, IP-címeket és internetes szolgáltatókat korlátozzon illetve blokkoljon;

 

XI. A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. A módosított Felhasználási Feltételek esetén Szolgáltató az erre vonatkozó tájékoztatást annak hatályba lépését megelőző 5 napon belül a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

XI. Vonatkozó jogszabályok

Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény vonatkozik.
Jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat 2011. március 07. napjától visszavonásig érvényesek.

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, vagy jogsértést vélelmez a Honlapon, kérjük, írjon levelet az iroda(kukac)aprohirdetes.biz e-mail címre.

 


 

A fenti tartalom átvétele lopásnak minősül. Ne másolja le!
A Honlap minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll!
Ezen jog megsértése minden esetben kártérítési eljárást (500.000 Ft), illetve büntetőjogi feljelentést von maga után!